Latest Posts

Latest News Articles

እቲ ሓቀኛ ሰዲህኤ ንሓድነት ይሳግም

እታ መሕነቒት ገመድ ከ፧

ዋዕሮ ኤርትራ፡ ወ/ሮ ጉዐይ። ሳልሳይን መወዳእታን ክፋል ብ’ደብረ

ዋዕሮ ኤርትራ፡ ወ/ሮ ጉዐይ። ካልኣይ ክፋል ብ’ደብረ

ዋዕሮ-ኤርትራ-ወሮ-ጉዐይ-ቀዳማይ-ክፋል

እዋኑ ዝጠለቦ መጽናዕቲ ሃገራዊ ስኒትን ሓድነትን

JOINING THE YOUTH IN SUPPORT OF ‘ENOUGH IS ENOUGH’ MOVEMENT

ትጽቢታተይ ካብ ጉንበት 24-25 ዝካየድ ናይ ይኣክል ዲሲ ኮንፈረንስ

ህዝቢ ኤርትራ እንደገና ከይትህመል፡ “እታ ዓርሲ ዓርሲ ኢያ”

The Revocation of Eritrean Citizenship: The Final Phase of Issaias’ Evil Agenda against Eritrea and Its People

“ዓርሲ”፡ ብልሓት ኢሳያስ ዶስ ዕንዛዘ ደገፍቱ? ሓጺር

ዓርሲ፡ ብልሓት ኢሳያስ ዶስ ዕንዛዘ ደገፍቱ?

ሎሚ ይኣክል ዘይበለ፡ ታሪኹ ዝሐተለ

“መርዚ ኣብ ሓዱሽ ጥርሙዝ”፡ ህዝቢ ኤርትራ “ልቦና ኤርትራዊት ቆላዓ” ኣይኽላእኻ

“ልዕልና-ሕጊ ዶስ ልዕና መሪሕነት ሰልፊ/ውድብ”፡ ታሪክ ተዳጋጋሚ ምፍንጫላትን ዳግመ ምትእኽኻባትን ውድባት/ሰልፍታት ኤርትራ

Operationalizing the Denver Manifesto: An Urgent Call for Creating Effective Public Organizations

እወ “ይኣክል”፡ ካብ ይኣክል’ከ ናበይ?

ቅዲ “ገረብ ብሓኽላ” ንምድሓን ልዕላውነት ኤርትራን ኤርትራዊ ሃገራዊ መንነትን፡ ካላኣይ ክፋል

ቅዲ “ገረብ ብሓኽላ” ንምድሓን ልዕላውነት ኤርትራን ኤርትራዊ ሃገራዊ መንነትን: ቀዳማይ ክፋል

Creating a National Harmony: An Urgent Call for Safeguarding the Sovereignty and National Identity of Eritrea

Eritrea under Ethiopian Suzerainty:Regression and the Reversal of Eritrean Sovereignty in Action

The Erosion and Surrender of Eritrean Sovereignty: The Work of a Well-Implanted Predatory Mole in the Eritrean Liberation Struggle

ኢሳያሳዊ ምንቃጽ/ምድራቕ ፍልፍል ኤርትራውነት፡ ውዲት ንትግባረ ኢትዮጵያዊ ኢስትራተጂ “ኤርትራ መሬታ’ምበር ህዝባ ኣይድልየናን ኢዩ” ካላኣይ ክፋል

ኢሳያሳዊ ምንቃጽ/ምድራቕ ፍልፍል ኤርትራውነት፡ ውዲት ንትግባረ ኢትዮጵያዊ ኢስትራተጂ “ኤርትራ መሬታ’ምበር ህዝባ ኣይድልየናን ኢዩ” ቀዳማይ ክፋል

Fithi Special Edition ፍትሒ መጽሔት

Public Seminar Announcement ህዝባዊ ኣስተምህሮ

Public Seminar Announcement ህዝባዊ ኣስተምህሮ

Crafting a Family Dynasty: The Dialectics of “Father-Son” Political Transition in Eritrea (Part II)

Crafting a Family Dynasty: The Dialectics of “Father-Son” Political Transition in Eritrea

ምምሓው ኤርትራዊት ያታዊ ኣሃዳዊት (ተርሞኑክሌሳዊ) ቤተ-ሰብ፡ ቅጽበታውን ነባሪን ሓደጋ ንቐጻልነት ኤርትራ ከም ሃገርን ከም ሕብረተ-ሰብን: 6ይ ክፋል

ምምሓው ኤርትራዊት ያታዊ ኣሃዳዊት (ተርሞኑክሌሳዊ) ቤተ-ሰብ፡ ቅጽበታውን ነባሪን ሓደጋ ንቐጻልነት ኤርትራ ከም ሃገርን ከም ሕብረተ-ሰብን: 5ይ ክፋል

SUCCESS AGAINST ALL ODDS: INSPIRATION FOR OUR ERITREAN YOUTH IN DIASPORAS

ምምሓው ኤርትራዊት ያታዊ ኣሃዳዊት (ተርሞኑክሌሳዊ) ቤተ-ሰብ፡ ቅጽበታውን ነባሪን ሓደጋ ንቐጻልነት ኤርትራ ከም ሃገርን ከም ሕብረተ-ሰብን (4ይ ክፋል)

ምምሓው ኤርትራዊት ያታዊ ኣሃዳዊት [ተርሞኑክለሳዊ] ቤተ-ሰብ፡ ቅጽበታውን ነባሪን ሓደጋ ንቐጻልነት ኤርትራ ከም ሃገርን ከም ሕብረተ-ሰብን (3ይ ክፋል)

ምምሓው ኤርትራዊት ያታዊ ኣሃዳዊት [ተርሞኑክሌሳዊ] ቤተ-ሰብ፡ ቅጽበታውን ነባሪን ሓደጋ ንቐጻልነት ኤርትራ ከም ሃገርን ከም ሕብረተ-ሰብን (2ይ ክፋል)

ምምሓው ኤርትራዊት ያታዊ ኣሃዳዊ [ተርሞኑክሌሳዊ] ቤተ-ሰብ፡ ቅጽበታውን ነባሪን ሓደጋ ንቐጻልነት ኤርትራ ከም ሃገርን ከም ሕብረተ-ሰብን (1ይ ክፋል)

Public Seminar Announcement for 22 April 2018

The Process of Nation Building and State Construction under Arrest in Eritrea: Unmasking the Evils of the Rapacious Regime

ጽምብል ዝኽሪ ንኹሎም ኣብ ማሕዩር ስርዓት ኤርትራ ዝሓቐቑን ዝሓቑ ዘለውን ኤርትራውያን ኣብ ዋሽንግቶን ዲ. ሲን ከባቢኣን

ጽምብል ዝኽሪ ንኹሎም ኣብ ማሕዩር ስርዓት ኤርትራ ዝሓቐቑን ዝሓቑ ዘለውን ኤርትራውያን ኣብ ዋሽንግቶን ዲ. ሲን ከባቢኣን

The Process of Nation Building and State Construction under Arrest in Eritrea: Unmasking the Evils of the Rapacious Regime Part II

The Pitfalls of the Eritrean Opposition (for Justice) Camp: Lack of a Coherent and Unified Message for a Democratic Transition in Eritrea

The Process of Nation Building and State Construction under Arrest in Eritrea: Unmasking the Evils of the Rapacious Regime

ባዕሉ ከይዱ ሳንቡእ ዘይሃብዎስ፡ ሰብ ሰዲዱ እግሪ ስደዱለይ በለ

The Dialectics of Extractive Political and Economic Institutions and the Making of a Rapacious Regime in Eritrea: A Reflection

ተራ ናይ ወጻኢ ሓይልታት ኣብ ዲሞክራስያዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ፡ ውሻል ዶ ዕርፊ?

ትኩራት ሓሳባት የመንጭዉ ዕብየት ንኸሳልጡ፡ እንቱራት ዝበቖለ ይግልብጡ

ህዝባዊ ኣስተምህሮ Public Seminar

ባህሊ ምዕባጥ/ምሕ ባ እ ኢ-ሞራላዊ ስነ-ምግባርን ተግባራትን ኣብ ቅድመ-2018 ሰዲህኤ

መሪሕነታዊ ብርጣጠ ኣብ ቅድመ-2018 ሰዲህኤ (Hubristic Leadership in Pre-2018 EPDP)

ልቦና ዓደቦ፡ ካብ ክልተ ዓይነ-ስውራን ኣዴታት እንታይ ንማሃር? (ሓቀኛ ታሪኽ)

ንሓሶት ትበጽሓ/ተዋጋዓ ቅጥፈት

ናይ ‘ዓቢ ኣካል’ ሕማም ኣብ ቅድመ-2018 ሰዲህኤ (The Big Man Syndrome in Pre-2018 EPDP

ኩነታት ሰዲህኤ ኣብ ጊዜ ካላኣይ ሰልፋዊ ጉባኤ፡ ናይ ሽዑ (2015) ሓቀኛ ሚዛን ኣባላቱ

ቑልዒ ሓድነት ሰዲህኤ ካብ ምቕሃም ዲሒና፡ ሞሳ ነቲ ኣብ ጸላማት ብርሃን ዝራኣየ ሕልና

ለካስ ብመደብ ኢዩ ነይሩ፡ ጎራሓት ንዝተሰርሐ ክፍንጥሑ ንምስኪን (ንግሩህ) እንዳኣገርሁ

ምስ ጠላማይ ማሕላ ምስ ዘራጋይ ዋዕላ፡ መሊኣ ኣይትሓድርን እንተዘይጎዲላ

ህዝቢ ኤርትራ ስለምንታይ’ዩ ሕቶ መርሒነት ክፈትሕ ዘይካኣለ?

ስትራተጂካዊ ዳግመ-ኣሰላልፋ ዓለማዊ ሓይልታት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ

ባጤራ ናቕፋን ምሕደርኡን

ራድዮ ቃለ-መሕተት፡ 1ይ ክፋል

ራድዮ ቃለ-መሕተት፡ 2ይ ክፋል

Public Seminar ህዝባዊ ኣስተምህሮ

ትንታነ ማሕበረ-ቁጠባዊ ስምብራታት ምሕደራ ናቕፋን ገንዘባዊ ፖሊሲን/ሜላን ኣብ ኤርትራ፡ 2ይ ክፋል

ትንታነ ማሕበረ-ቁጠባዊ ስምብራታት ምሕደራ ናቕፋን ገንዘባዊ ፖሊሲን/ሜላን ኣብ ኤርትራ፡ 1ይ ክፋል

Public Seminar ህዝባዊ ኣስተምህሮ

እታ መሪሕነት ሰዲህኤ ነበር ዝጠለማ ‘ጽቡቕ ናይ ምግባር ድልየተይ’ምበር’፡ ራአይስ ኣይሞተን

እንታይ ተባህለ እንታይ ተገብረ፡ 7ይ ክፋል

እንታይ ተባህለ እንታይ ተገብረ፡ 6ይ ክፋል

እንታይ ተባህለ እንታይ ተገብረ፡ 5ይ ክፋል

እንታይ ተባህለ እንታይ ተገብረ፡ 4ይ ክፋል

እንታይ ተባህለ እንታይ ተገብረ፡ 3ይ ክፋል

እንታይ ተባህለ እንታይ ተገብረ፡ 2ይ ክፋል

እንታይ ተባህለ እንታይ ተገብረ፡ 1ይ ክፋል

ደድሕሪ ዘረባ ምስዓብ ነገር

ቁልዒ ሓድነት ንምድሓን ንጽዓት

ዋሓጥዮ እንተበልኩዋስ ትጎስመሉ

ሕጂ’ውን ንሰልፋዊ ሓድነት ንጽዓት፡ 1ይ ክፋል

From Nation Building to Political Predation

ተጻቦኦታት ኣብ መንነትን ክብርን ኤርትራውነት፡ 1ይ ክፋል

ተጻቦኦታት ኣብ መንነትን ክብርን ኤርትራውነት፡ 2ይ ክፋል ሕቶን መልስን

ብኹረት ብቑዕ መሪሕነታዊ ትካል፡ 3ይ ክፋል

ብኹረት ብቑዕ መሪሕነታዊ ትካል፡ 2ይ ክፋል

ብኹረት ብቑዕ መሪሕነታዊ ትካል፡ 1ይ ክፋል

ጠንቅታት ቀጻሊ ምፍንጫላት፡ 1ይ ክፋል

ጠንቅታት ቀጻሊ ምፍንጫላት፡ 2ይ ክፋል

ጠንቅታት ቀጻሊ ምፍንጫላት፡ 3ይ ክፋል

ጠንቅታት ቀጻሊ ምፍንጫላት፡ 4ይ ክፋል

ተራ ኣወንታዊ መሪሕነት፡ 1ይ ክፋል

ተራ ኣወንታዊ መሪሕነት፡ 2ይ ክፋል

ተራ ኣወንታዊ መሪሕነት፡ 3ይ ክፋል

ተራ ኣወንታዊ መሪሕነት፡ 4ይ ክፋል

መሸላ እናሓረረ ይስሕቕ፡ ከም ደርሆ ንድሕሪት ምሕራስ ጥራሕ ዝክእል መሪሕነት ሰዲህኤ ነበር

ኣደ ሓጺርሲ፡ ጭሕሚ ምስኣውጸአ ትቐብጽ፡ ልቦና ዝሕርሙን ውዕል ሓድነት ዝጠለመን መሪሕነት ሰዲህኤ

ምሕደራ ናቕፋ

ንመምሰሊ ከመይ ኣለኻ ኣይትበሎ፡ ክደርፍ ስምዓዮ፡ “ክሕደት፣ ጥልመት፣ ብልሽውናን ዓመጸ-ስልጣንን ዝሕላገቱ መሪሕነት ሰዲህኤ ነበር”

“ፈሊጡ ዝደቀሰስ፡ ነቕኒቕካዮ ነይሰምዕ”፡ ናይ ሰላም ጸውዒት ዝነጸገ መሪሕነት ሰዲህኤ ነበር

“ሕልፈት ንዘይፈልጥ፡ ጽላለት ንግሆ ኣርእዮ”፡ ካብ ውዕል ሓድነት፡ ተመኪሑ ዝሃደመን ሚሒሉ ዝጠለመን መሪሕነት ሰዲህኤ ነበር

“ክንሰምዖ ዘይንደሊ ዘረባታት ክንሰምዕ ዊዒልና!”፡ ቛንቛ ሰላም፣ ፍቕሪ፣ ስኒትን ምክእኣልን ዘይርደኦ መሪሕነት ሰዲህኤ ነበር

ሰሪቕካ ሓልውኒ በልኒ፡ ክሕልወካ’የ መላጋግቦ መታን ክትኾነኒ፡ ንክሕደትን ንኮራፕሽንን ዝራዓመ መሪሕነት ሰዲህኤ ነበር: ካላኣይ ክፋል

ሰሪቕካ ሓልውኒ በልኒ፡ ክሕልወካ’የ መላጋግቦ መታን ክትኾነኒ፡ ንክሕደትን ንኮራፕሽንን ዝራዓመ መሪሕነት ሰዲህኤ ነበር

ፍትሒ ኣብ ዓዲ መለኽቲ፡ “ባዕሉ ከሳሲ፣ ሞጓቲን ፈራዲን ዝኾነን፡ ንባዕሉ’ውን ከምሕጊ ገይሩ ዝቖጽር መሪሕነት ሰዲህኤ ነበር”

Eritrea under Ethiopian Suzerainty:Regression and the Reversal of Eritrean Sovereignty in Action
Read more.
The Erosion and Surrender of Eritrean Sovereignty: The Work of a Well-Implanted Predatory Mole in the Eritrean Liberation Struggle
Read more.
ኢሳያሳዊ ምንቃጽ/ምድራቕ ፍልፍል ኤርትራውነት፡ ውዲት ንትግባረ ኢትዮጵያዊ ኢስትራተጂ “ኤርትራ መሬታ’ምበር ህዝባ ኣይድልየናን ኢዩ” ካላኣይ ክፋል
Read more.
ኢሳያሳዊ ምንቃጽ/ምድራቕ ፍልፍል ኤርትራውነት፡ ውዲት ንትግባረ ኢትዮጵያዊ ኢስትራተጂ “ኤርትራ መሬታ’ምበር ህዝባ ኣይድልየናን ኢዩ” ቀዳማይ ክፋል
Read more.
Fithi Special Edition ፍትሒ መጽሔት
Fithi Special Edition ፍትሒ መጽሔት
Read more.
Public Seminar Announcement ህዝባዊ ኣስተምህሮ
Public Seminar Announcement ህዝባዊ ኣስተምህሮ
Read more.
Public Seminar Announcement ህዝባዊ ኣስተምህሮ
Public Seminar Announcement ህዝባዊ
Read more.
Crafting a Family Dynasty: The Dialectics of “Father-Son” Political Transition in Eritrea (Part II)
Crafting a Family Dynasty: The Dialectics of “Father-Son” Political Transition in Eritrea (Part II)    
Read more.
Crafting a Family Dynasty: The Dialectics of “Father-Son” Political Transition in Eritrea
Crafting a Family Dynasty: The Dialectics of “Father-Son” Political Transition in Eritrea        
Read more.
ምምሓው ኤርትራዊት ያታዊ ኣሃዳዊት (ተርሞኑክሌሳዊ) ቤተ-ሰብ፡ ቅጽበታውን ነባሪን ሓደጋ ንቐጻልነት ኤርትራ ከም ሃገርን ከም ሕብረተ-ሰብን: 6ይ ክፋል
ምምሓው ኤርትራዊት ያታዊ ኣሃዳዊት (ተርሞኑክሌሳዊ) ቤተ-ሰብ፡ ቅጽበታውን ነባሪን ሓደጋ ንቐጻልነት ኤርትራ ከም ሃገርን ከም ሕብረተ-ሰብን: 6ይ ክፋል    
Read more.